Kiválasztási modell


Az általunk kifejlesztett kiválasztási modell különbözik a hagyományos kiválasztási metodikától. Modellünkben a szakmai kompetenciát vizsgáló elemek mellett kiemelt szerepet kapnak a humánbiztonsági kompetenciák.

A vállalat jelene és jövője függ a megfelelően kialakított humánerőforrás kiválasztási folyamatától. A munkavállalók személyisége és képességei rejtett kockázatot jelenthetnek a megcélzott pozíciótól függően. A szervezetre még nagyobb veszélyt jelent, ha ezek a kockázatok együttállnak. Mindez kiküszöbölhető a modellünk használatával.

Tovább...


Humánkockázati profil


Az általunk kifejlesztett kiválasztási modell során a pszichológiai tesztelés és humánkockázati felmérés eredményének értelmezését egy külön minősítési rendszerrel segítjük. A humán erőforrásról készített elemzések alapján a munkatársak biztonsági minősítést kapnak, mely „A”, „B” és „C” minősítésből áll.

Tovább...


Kompetenciák humán biztonság központú vizsgálata


Szakértői csapatunk az általános kompetencia modell létrehozásán túl, saját kutatási eredményeken alapuló egyedi humánbiztonsági kompetencia modellt fejlesztett ki. Cégünk a kiválasztás során kompetencia-központú felmérést hajt végre, vagyis minden esetben cég- és munkakör-specifikus kompetenciákat mér fel. Könnyíti a kompetenciák vizsgálatát, ha a vállalat rendelkezik már átfogó kompetenciamodellel. Általános tapasztalat ugyanakkor, hogy sok cég esetében a kompetenciamodell nem teljesen kidolgozott vagy elavult, ezért a kompetenciák sincsenek jól definiálva, ami többek között a kiválasztási folyamat sikertelenségében is jelentkezhet.

A munkaköri kiválasztás során a biztonsági kompetenciák, illetve a humánbiztonsági kockázatok fokozott hangsúlyt kapnak (ld. bővebben Kiválasztás rész).

Általános tapasztalat továbbá, hogy sok cég esetében a kompetenciamodell biztonsági része nem teljesen kidolgozott vagy elavult, ezért a biztonsági kompetenciák sincsenek jól definiálva, ami többek között a kiválasztási folyamat sikertelenségében vagy akár biztonsági eseményekben is jelentkezhet.

A munkaköri kiválasztás során a biztonsági kompetenciák, illetve a humánbiztonsági kockázatok hangsúlyt kapnak. A szervezeti kompetenciavizsgálat pedig magában foglalja az általános kompetenciamodellt kiegészítő reális és aktuális humánbiztonsági kompetenciamodell létrehozását, ennek alapján a cég specifikus biztonsági kompetenciák feltárását és (újra)definiálását, és ennek eredményeképp a kompetenciák felmérését.

Tovább...