Kiválasztási modell


Az általunk kifejlesztett kiválasztási modell különbözik a hagyományos kiválasztási metodikától. Modellünkben a szakmai kompetenciát vizsgáló elemek mellett kiemelt szerepet kapnak a humánbiztonsági kompetenciák.

A vállalat jelene és jövője függ a megfelelően kialakított humánerőforrás kiválasztási folyamatától. A munkavállalók személyisége és képességei rejtett kockázatot jelenthetnek a megcélzott pozíciótól függően. A szervezetre még nagyobb veszélyt jelent, ha ezek a kockázatok együttállnak. Mindez kiküszöbölhető a modellünk használatával.

A munkaerő kiválasztás (röviden: kiválasztás) célja, hogy a vállalat egy adott munkakörre olyan személyt alkalmazzon, aki elfogadja a vállalati kultúra értékeit, rendelkezik a szervezeti kompetenciamodellben előírt képességekkel, teljesíti a munkaköri leírásban előírt követelményeket és előreláthatólag hosszú távon hatékony is lesz ebben. A sikeres munkavállaló alkalmas arra, hogy sikeresen végezze el feladatait, ebben örömét is lelje, mi több, lojális lesz cégéhez. Ezért fontos, hogy a kiválasztás folyamatában a képességek felmérése mellett a személyiség vizsgálata is hangsúlyos szerepet kapjon.

A személyiség megismerése azért is lényeges a kiválasztás során, mert egy nem megfelelően kiválasztott karakter kritikus tényező lehet a munka sikeres elvégzésében. A személyiséget ugyanis nehéz megváltoztatni, mivel olyan érzelmi, viselkedési és gondolkodásbeli minták együttes és következetes előfordulását jelenti, amely viszonylag állandó és stabil. Tehát például egy nyitott, extravagáns, „társaság központja” típusú személyből ritkán válik sikeres programozó, még ha a tudása és szakmai kompetenciái meg is vannak ehhez. Kiválóan megfelelhet azonban kommunikációs, vagy értékesítési munkatársnak. A képességek és a személyiség felmérését cégünk a munkakörre válogatott pszichológiai kérdőívek, tesztek mellett az interjú módszerével egészíti ki, vagyis ötvözi a kvantitatív és kvalitatív módszertant a megbízhatóbb eredmény érdekében.

A hagyományos kiválasztási folyamatot mi kiegészítjük egy humánbiztonsági kockázatelemzéssel. Az úgynevezett bizalmi, vagy nagy kockázatú munkakörök esetében ugyanis nagyon fontos tényező, hogy a jelölt személyisége ne hordozzon olyan kockázatot, ami az adott munkakörben fokozott veszélyforrás lenne (például a pénzügyes ne „kreatív”, hanem inkább szabálykövető legyen). A kockázatelemzés során tehát felmérjük a cég szempontjából releváns kockázati kategóriákat egy, a hangelemzésen alapuló technológia segítségével. Ugyanakkor a munkavállaló személyében rejlő kockázat nem csak biztonsági kockázatot foglal magában (mint például a szerencsejáték függőség), hanem a sikerességet, eredményességet veszélyeztető személyiségjegy is lehet (például beilleszkedési, kommunikációs problémák, vagy a kitartás hiánya). Cégünk mindkét típusú kockázatot képes eredményesen felmérni, amelynek eredményét a kompetenciák és a személyiségjellemzők mérésével integrálva átlátható és könnyen érthető formában adja át a megrendelőnek. Végeredményben a fenti tényezők megmérésével szakértői csapatunk képes reális javaslatot tenni a jelölt jövőbeli beválásáról.