Kompetenciák humán biztonság központú vizsgálata


Szakértői csapatunk az általános kompetencia modell létrehozásán túl, saját kutatási eredményeken alapuló egyedi humánbiztonsági kompetencia modellt fejlesztett ki. Cégünk a kiválasztás során kompetencia-központú felmérést hajt végre, vagyis minden esetben cég- és munkakör-specifikus kompetenciákat mér fel. Könnyíti a kompetenciák vizsgálatát, ha a vállalat rendelkezik már átfogó kompetenciamodellel. Általános tapasztalat ugyanakkor, hogy sok cég esetében a kompetenciamodell nem teljesen kidolgozott vagy elavult, ezért a kompetenciák sincsenek jól definiálva, ami többek között a kiválasztási folyamat sikertelenségében is jelentkezhet.

A munkaköri kiválasztás mellett szervezeti kompetenciavizsgálatot is végzünk. Ez magában foglalja a szervezeti kultúrát is erősítő reális és aktuális kompetenciamodell létrehozását, a tényleges kompetenciák feltárását és újradefiniálását, valamint ennek eredményeképp a kompetenciák felmérését.

Általános tapasztalat továbbá, hogy sok cég esetében a kompetenciamodell biztonsági része nem teljesen kidolgozott vagy elavult, ezért a biztonsági kompetenciák sincsenek jól definiálva, ami többek között a kiválasztási folyamat sikertelenségében vagy akár biztonsági eseményekben is jelentkezhet.

A munkaköri kiválasztás során a biztonsági kompetenciák, illetve a humánbiztonsági kockázatok hangsúlyt kapnak. A szervezeti kompetenciavizsgálat pedig magában foglalja az általános kompetenciamodellt kiegészítő reális és aktuális humánbiztonsági kompetenciamodell létrehozását, ennek alapján a cég specifikus biztonsági kompetenciák feltárását és (újra)definiálását, és ennek eredményeképp a kompetenciák felmérését.

A munkaerő-szükséglet jellegének alapos ismeretében lehet meghatározni a pozíció betöltéséhez szükséges tényezőket: a jelölt milyen képességekkel és adottságokkal, mennyi és milyen jellegű munkatapasztalattal, illetve milyen személyiségjegyekkel rendelkezzen. Általában szervezeti szinten fogalmazzák meg, hogy adott pozícióba milyen képességű, szakirodalmi nyelven szólva milyen kompetenciájú személyeket keresnek. A kompetenciamodell írja le általában, hogy az egyes munkakörökben milyen kompetenciákkal kell rendelkezniük a munkavállalóknak ahhoz, hogy sikeresen el tudják látni a munkájukat. Bár minden esetben cég specifikus kompetenciákat mérünk fel, több mint 20 éves szakértői munkánk során azonosítottuk azokat az általános kompetenciacsoportokat, amelyeket a legtöbb jelöltnél felmérünk. Ezek köre a pályázott, illetve betöltött munkakörtől függően egyéb kompetenciák elemzésével egészül ki. Alább láthatóak a csoportok:

Szociális kompetenciák: a társaságba való beilleszkedés, a konfliktuskezelés, és a kollégákkal, valamint az ügyfelekkel való kapcsolat kialakításának képességét mutatja.

Kommunikációs stílus: a vizsgálandó személy az ügyféllel való kommunikációs képességét és alkalmazott stílusát vizsgálja.

Szervezőképesség, vezetői képesség: a teszteljárással vizsgáljuk, hogy a jelölt képes-e hatékonyan megszervezni több ember munkáját, megvannak-e azon vezetői képességek, amelyek a teljesítményorientáció, a munkaerő, munkafolyamat szervezésének, a problémahelyzetekre való reagálásnak a képességét, a vezetői attitűdöket mutatja.

Megbízhatóság, szabálytudat, precizitás: a vizsgálandó személy általános és a munkában tanúsított megbízhatóságát, a törvények, szabályok, munkaköri utasítások, a magas feszültség alatti munkavégzés szabályainak betartásában mutatott két kéz koordináció, valamint precízségét vizsgálja.

Biztonsági kompetenciák: a megfelelő és biztonságos munkavégzés képességét mutatja a biztonsági kockázati tényezők tükrében.

Lojalitás, munkaérték: a munkáltatóhoz való hűségét vizsgálja, valamint az általa végzett munka megbecsülését, értékét.

Szervezeti kompetenciamodell készítés során különböző pszichológiai módszerekkel (workshopok, fókuszcsoportok, tesztelés, kategorizáció, munkakörelemzés, beválás vizsgálatok) felmérjük, majd csoportosítjuk a vállalat különböző munkaköri csoportjainak jelenlegi kompetenciáit, illetve ezek szintjét az egyes munkavállalóknál, és ennek eredményeképpen létrehozzuk az átfogó, cég specifikus kompetenciamodellt. Igény esetén a jövőbeli kiválasztási folyamathoz alapot szolgáltató munkaköri kritériumrendszert is tudunk biztosítani.