Szervezeti kockázatelemzés


Tudományos kutatások rámutatnak, hogy a Magyarországon működő vállalatok többnyire nem rendelkeznek a hatékony szervezeti kockázatelemzéshez szükséges metodikával és tudatossággal. Több mint tíz éves kutatás-fejlesztés eredményeként cégünk olyan módszertant hozott létre, amely eredményesen képes feltárni és kezelni a szervezeti kockázatokat.

A szervezetek biztonságos működtetése ma már nem kizárólag az infrastruktúra biztosítását jelenti, hanem a szervezetet fenyegető kockázatok adekvát észlelését is. A kutatások arra mutatnak rá, hogy az egyes emberek között jelentős különbségek vannak a kockázatok észlelésében. A veszélyforrások észlelése hatékony jelzőrendszert, tudatos kockázatészlelési technikákat és biztonságtudatosságot igényel. A kockázati tényezők azonosításához összetett módszertani megközelítést alkalmazunk. A módszertan többek között tartalmazza a kockázati mátrix és a kockázati térkép eljárásait, valamint a szervezet kockázati profiljának kidolgozását. Ezek az eljárások a szervezet kockázatait és azok eloszlását súlyozottan, egymással összefüggésben mutatják be, ami átláthatóvá teszi a kockázatokat és segíti azok kezelését.

A humánbiztonsági kompetenciamodell hangsúlyos eleme a szervezeti kockázatelemzésnek. A humánbiztonsági kompetenciamodellek legfőbb előnyei közé sorolható, hogy közvetlenül kapcsolódnak a stratégiához, a szervezeti értékekhez, fókuszba helyezik a biztonságtudatosságot, munkakörre és szervezetre szabottak. Céljuk a cég biztonsági stratégiájának fejlesztése, a munkakörök betöltéséhez szükséges humánbiztonsági képességek meghatározása. A modell kultúraváltást is elősegíthet a szervezetben a szükséges biztonsági kompetenciák előtérbe helyezésével.